DỰ ÁN CHUNG CƯ CODOTEL THE SAPPHIRE- DOJI HẠ LONG

  • Vị trí: Khu Đô thị Ciputra - Nam thăng long, Tây Hồ, Hà Nội

Dự án cùng khu vực